Producenci

Regulamin

Właścicielem i administratorem skleu internetowego elektromix24.pl jest

P.P.U.H. Elektromix Stanisław Sołtys
38-120 Czudec
ul. Jasielska 49
Legitymujący się numerem NIP 819-128-58-15
Sklep znajdujący się pod adresem www.elektromix24.pl prowadzony jest przez firmę P.P.U.H. Elektromix Stanisław Sołtys

Warunki dokonywania zakupów

Sklep internetowy www.elektromix24.pl służy do dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci Internet.
Do zakupów w sklepie internetowym Elektromix24 upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie poprawnych danych adresowych oraz numeru telefonu i adresu e-mail Zamawiającego.
Przyjęcie przez sklep internetowy Elektromix24.pl każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową lub telefoniczną. Elektromix24.pl nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od niej, np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi, itp.
Wysyłając ze sklepu internetowego zamówienie Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią jego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu firma P.P.U.H. Elektromix jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.
Sklep internetowy Elektromix24.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach.
Elektromix24.pl zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie pełnie wypełnionych formularzy zamówienia oraz gdy produkt został wycofany z produkcji przez producenta lub czas oczekiwania na realizacje zamówienia jest znaczny.
Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.
Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym Elektromix24.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT(23%).
Elektromix24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym.
W przypadku potwierdzonego zamówienia Elektromix24.pl zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana za nie zawartą. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone.
Sklep internetowy Elektromix24.pl wystawia dokument sprzedaży: domyślnie paragon lub na życzenie Klienta fakturę VAT. W formularzu zamówienia należy podać dokładne dane odbiorcy konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Złożenie zamówienia upoważnienia Elektromix24.pl do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.
Płatność za zamówiony towar pobierana jest w przedpłacie na konto bankowe P.P.U.H. Elektromix przed wysłaniem przesyłki lub przy odbiorze przesyłki do rąk pracownika firmy ją doręczającej.

Wysyłka

Do każdego zakupionego towaru, niezależnie od ceny, należy doliczyć koszty wysyłki. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej Siódemka, DPD lub Poczty Polskiej. Zamówienia realizujemy wyłącznie na terenie Polski. W zależności od wagi i rodzaju towaru ustalana jest do niego cena wysyłki.

Warunki dostawy zamówień

Wszelkie regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firmy kurierskiej Siódemka, DPD i Poczty Polskiej.

Zasady reklamacji

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail sklep@elektromix24.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

-    imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
-    datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
-    przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
-    wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo konsumenta od odstąpienia od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej na stronie elektromix24.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@elektromix24.pl

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres
P.P.U.H. Elektromix Stanisław Sołtys
ul. Jasielska 49
38-120 Czudec

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login Allegro: [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu internetowego elektromix24.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Rzeszów. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Skorzystaj z opcji płatności Credit Agricole Raty i wybieraj to, co najlepsze.

Przekonaj się jakie to proste:
- przy każdym towarze, który może być kupiony na CA Raty – sprawdź wysokość raty
- gdy kupujesz więcej rzeczy, za całe zakupy zapłacisz w ratach - wygodnie
- z rat skorzystasz do max. kwoty 20 000 zł
- samodzielnie dobierzesz ilość rat i ich wysokość, tak by spłata nie była dla Ciebie kłopotliwa
- szybko i bez zbędnych formalności wypełnisz wniosek, bez wychodzenia z domu
- umowę i zakupy dostaniesz do domu
Sprawdź!
Poniżej zgodnie z z art. 7 ust. 5 ustawy o kredycie konsumenckim Partner - pośrednik zobowiązany jest do podania nazw wszystkich pośredników, z którymi współpracuje. Proponowana treść:
(Nazwa Partnera) oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A. jest upoważniony do wykonywania czynności prawnych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.

Postanowienia końcowe

P.P.U.H Elektromix zastrzega sobie prawo do:
 
- zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, niezrealizowania złożonego zamówienia,
- wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
- wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
- przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego
- realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.

Wypełnienie arkusza z danymi Klienta równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów marketingowych przez Elektromix24.pl Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Firma zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych".

Towary mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać dokonując zakupu, zapoznając się z opisem produktu: ,

W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: sklep@elektromix24.pl